Duch_Sumienia, strona 47

463 teksty – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

Na­wet pies...
Tak, na­wet pies chce kochać...

Czy­taj­my siebie, z uwagą, mnej­szą lub większą...
Każdy chce być zauważony, każdy coś pisze, robi...
Gdy po­roz­ma­wiasz z człowiekiem to Ci po pew­nym cza­sie coś opo­wie,
coś o so­bie zdradzi.

Wszys­tko prze­cież może być ja­kimś ko­dem, ja­kimś znakiem.
Prze­cież na­wet cho­ra miłość jest próbą kocha­nia.

Na­wet pies...
Chce być kocha­nym jak Ty. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2014, 04:43

Naj­wyższa po­ra so­bie uświado­mić, że to nie czas sta­je w miej­scu gdy wyłączasz ze­garek, tyl­ko two­je życie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 grudnia 2014, 01:03

Tak czy­tam tu i ówdzie, a nie jes­tem tu no­wy...

Dochodzi mnie pros­ty, ani to smut­ny, ani we­soły wniosek, że życie od­rzu­ca wszys­tko co skrajne.

Zniknęli bo­wiem Ci, którzy przed­sta­wiali sobą skraj­ność, jak­by ich nig­dy nie było. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2014, 05:15

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]